KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ


YAMANTÜRK VAKFI (“Vakıf”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem verilmekte ve özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ilkeleri azami hassasiyetle gözetilmektedir.

Aydınlatma metninin tamamı için lütfen tıklayınız...

FAALİYET RAPORLARI