Sıkça Sorulan Sorular

1. ÜNİVERSİTE BURSLARI

Kimlere burs verilir?
Yamantürk Vakfı karşılıksız burs desteği lisans eğitimi süresince maddi desteğe ihtiyaç duyan ve başvuru koşullarını karşılayan öğrencilere verilmektedir.

Burs başvuru tarihi nedir?
Başvuru tarihleri 15 Ağustos – 15 Eylül arasıdır. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin belirtilen tarihler arasında internet sitesinde aktif olan burs başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Mail ve telefon aracılığıyla başvuru kabul edilmemektedir.

Başvuru koşulları nelerdir?
Şehit veya Gazi çocukları ile ekonomik desteğe gereksinimi olan kız çocukları öncelikli olmak üzere;

  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki üniversitelerde tam zamanlı olarak öğrenim görüyor olması (hazırlık ve 1. sınıflar hariç)
  • T.C. uyruklu,
  • Bir başka kuruluştan ve/veya Kredi Yurtlar Kurumu’ndan burs almıyor olması (KYK kredisi alıyor olmak engel teşkil etmemektedir),
  • Ekonomik desteğe ihtiyaç duyması,
  • En az 4 üzerinden 3,00 veya dengi not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

Başvuru formuna eklenecek belgeler nelerdir?
Başvuru tarihlerinde aktif olan başvuru formunun doldurulma aşaması tamamlandıktan sonra eğitim kurumundan temin edilen güncel transkript belgesi (e-devlet sisteminden temin edilebilir) ve diğer talep edilen belgelerin sisteme yüklenmesi ile başvuru süreci tamamlanmaktadır. Talep edilen belgeler sisteme yüklenmeden yapılan başvurular geçersiz sayılmaktadır.

Başvuru formunda dikkat edilecek hususlar nelerdir?
Başvuru formunda yer alan bilgilerin ve belgelerin eksik veya yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde öğrencinin burs başvurusu geçersiz sayılır. Burs başvurusu olumlu sonuçlanan bursiyerlerin başvurularında yanlış beyan verdiği tespit edilmesi durumunda ise burs ödemesi durdurularak daha önce yapılan ödemeler bursiyerden talep edilmektedir.

Hangi koşullarda başvuru değerlendirmeye alınmaz?
Başvuru koşullarını sağlamayan ve yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

Kredi Yurtlar Kurumu’ndan kredi desteği alan öğrenciler başvuru yapabilir mi?
Kredi Yurtlar Kurumu’ndan kredi desteği almak başvuru yapılmasına engel teşkil etmemektedir.

Başvuru sonuçları ne zaman ve ne şekilde açıklanıyor?
Eylül ayında yapılan değerlendirme sonucunda ön aşamayı geçen adaylarla mail yoluyla iletişime geçilir ve adayların başvuru formundaki beyanlarını destekleyici ek belgeler talep edilir. Talep edilen belgelerle başvuru formundaki beyanlarında tutarsızlık tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

Ön elemeyi geçen adaylardan talep edilen belgeler nelerdir?

Ön elemeyi geçen adaylardan;

1- T.C. Kimlik fotokopisi,
2- Eğitim gördüğü Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan temin edilecek güncel “Öğrenci Belgesi” (Öğrenci ve varsa kardeşlerine ait),
3- Eğitim gördüğü Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan temin edilecek güncel “Transkript”,
4- Adli Sicil Kaydı Belgesi,
5- İş Bankası hesabına ait IBAN numarası,
6- Nüfus Kayıt Belgesi,
7- T.C. Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesinde yer alan kronik hastalığa ait rapor/engellilik raporu (bu doğrultuda beyanda bulunulması halinde),
8- Şehit ve Gazi Yakını Belgesi (bu doğrultuda beyanda bulunulması halinde),
9- Ebeveynlere ait;

- İkametgâh belgesi,
- Maaş gösterir belge (maaş bordrosu) ve/veya,
- SGK Hizmet Dökümü ve/veya,
- Veli/veliler esnaf odası kaydı/vergi levhası ve/veya,
- Emekli Aylık Bilgisi ve/veya,
- Gelir Belgesi ve/veya,
- Tapu/Kira Sözleşmesi,
- T.C. Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesinde yer alan kronik hastalığa ait rapor/engellilik raporu (bu doğrultuda beyanda bulunulması halinde),

10- KYK Kredi/Burs Durum Belgesi,
11- Burs şartlarına uyulacağına dair imzalı Taahhütname,
12- KVKK Açık Rıza Beyanı Formu,
13- KVKK Aydınlatma Metni talep edilmektedir.

***Gönderdiği belgeler ile başvuru formundaki beyanları arasında tutarsızlık tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

Talep edilen evraklar nasıl teslim edilir?
Ön aşamayı geçen adaylardan mail yoluyla talep edilen belgelerde eksiklik tespit edilmemesi halinde, mail yoluyla gönderilen tüm belgelerin ıslak imzalı/e-imzalı ve/veya kaşeli asıllarının posta yoluyla Vakıf merkez adresine gönderilmesi talep edilmektedir.

Burs ödemeleri ne zaman yapılır?
Burs ödemeleri Ekim – Haziran ayları arasında, eğitim yılı ara dönem başlangıç ayları olan Ekim ve Şubat aylarında çift ödeme olacak şekilde yapılmaktadır.

Burs desteğinin devamı için neler gereklidir?
Her eğitim yılı sonunda mail yoluyla talep edilen güncel Öğrenci ve Transkript belgelerinin Ağustos ayı sonuna kadar Yamantürk Vakfı mail adresine (www.yamanturkvakfi.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir. Belgelerini göndermeyen veya gönderdiği belgelerde burs şartlarını sağlamadığı tespit edilen bursiyerin burs desteği kesilmektedir.

2. İDRİS YAMANTÜRK BURS FONU

Kurucumuz ve Onursal Başkanımız merhum İdris YAMANTÜRK adına oluşturulan burs fonu ile üniversite eğitimi süresince maddi desteğe ihtiyaç duyan, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin mühendislik bölümünde “Yüksek Onur” öğrencisi olarak eğitim gören başarılı öğrencilerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

İdris YAMANTÜRK Burs Fonu’ndan kimler yararlanır?
Üniversite Bursları başvuru şartlarına ek olarak eğitim gördüğü İstanbul Teknik Üniversitesi’nin mühendislik bölümünde eğitim gören “Yüksek Onur” öğrencileri yararlanmaktadır.

Bursun devamı için neler gereklidir?
Her eğitim yılı sonunda mail yoluyla talep edilen yükseköğretim kurumundan ve/veya sistem üzerinden temin edilen ıslak imzalı/e-imzalı güncel tarihli Öğrenci ve Transkript belgelerinin Ağustos ayı sonuna kadar Yamantürk Vakfı mail adresine (info@yamanturkvakfi.org.tr) adresine gönderilmesi gerekmektedir. Belgelerini göndermeyen bursiyerin burs desteği kesilmektedir. Ekran görüntüsü olarak temin edilen belgeler kabul edilmemektedir.

3. YURT DIŞI BURSLARI

Yurt dışı burs başvuruları ne zaman ve ne şekilde yapılır?
Yurt dışı eğitimi için burs talebinde bulunmak isteyen öğrencilerin eğitim alacakları kurumdan aldıkları güncel tarihli kabul yazısı ve destekleyici dokümanlar info@yamanturkvakfi.org.tr mail adresine mail yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurusu değerlendirmesi olumlu sonuçlanan adaylara mail yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır.

FAALİYET RAPORLARI